องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 1 ก.พ. 2566 ]37
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  [ 1 ก.พ. 2566 ]38
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 22 เม.ย. 2564 ]261
4 แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ แก้ไข [ 13 พ.ค. 2562 ]281
5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) [ 29 มิ.ย. 2559 ]340
6 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 29 มิ.ย. 2559 ]332
7 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ [ 29 มิ.ย. 2559 ]278
8 บทนำแผนยุทธศาสตร์ ปี 59-63 [ 29 มิ.ย. 2559 ]284