องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th

 
 
 


ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 13 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นำโดย นายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้างอบต.ท่าวัด ได้ดำเนินการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
2024-03-13
2024-03-13
2024-02-23
2024-02-02
2024-01-30
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25
2023-12-08
2023-12-06