องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th

 
 
 


การลงพื้นที่สำรวจถังขยะเปียกครัวเรือน หมู่ 2


29 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจถังขยะเปียกครัวเรือน หมู่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด หมู่7 บ้านหนองโกน้อย เพื่อประกอบการรับการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย

2024-03-13
2024-03-13
2024-02-23
2024-02-02
2024-01-30
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25
2023-12-08
2023-12-06