องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th

 
 
 


กิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นำโดย นายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นายสยาม นาไพรวัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตเนื่องในโอกาส วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

2024-03-13
2024-03-13
2024-02-23
2024-02-02
2024-01-30
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25
2023-12-08
2023-12-06