องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 

 

 


  กิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการ...
   

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าวัด ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอน...

  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (T...
   

ในวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นำโดย นายประยูร ขุนสุ...

  กิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติด...
   

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 นายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่...

  พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรม...
   

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นำโดย นายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริห...

 
ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562