วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจ้าว ราชบุรี-บ้านนางสาววัชรินทร์ ศรียะไชย หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.50 x 4.50 เมตร จำนวน 1 ซุ้มซุมเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.50 x 4.50 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอภิสิทธิ์ ภูมิลุน ไปสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกูล ลือเทพถีงถนนรอบหมู่บ้านทางทิศเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนนไท สายสามแยกราชพัสดุถึงนานายแล อาจธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนนไท สายประปาหมู่บ้าน ช่วงบ้านนางประครอง มาบภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองใส รัดทา - บ้านนางบุญร่วม มูลตรีบุตร หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดเทวราชด้านทิศตะวันตกไปหนองแห้ว หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง