วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด จากบ้านนายสุระ มาตวังแสงไปบ้านนาบัวผัน ราชสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างนำรถยนต์ ทะเบียน ผจ 8565 ขอนแก่น เปลี่ยนแบตเตอรี่ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
เช่าเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนม www.thawat.go.th (พื้นที่ไม่จำกัด รายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำ 3 จุด หมู่ที่ 2,9, และ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกหนองเพ็กสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างดำเนินการเป่าบ่อ และทดสอบปริมาณน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนขาดแคลนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำยากำจัดแมลงวัน ขนาดบรรจุ 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นแบบ มข ลำห้วยส้มป่อย จุดนานางทองคำ แสนละคร หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง