วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบราคากลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง