วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กที่นานางแก้ว ศรีวันทาไปศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำเลโสกดินแดง-นานางทองจันทร์ บุตรมาตย์ หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงสีชุมชน หมู่ 9 ? นานายชู หันแจด หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 250 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กู้ชีพ) ทะเบียน ผจ 3104 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
เหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการกู้ชีพ อบต.ท่าวัด
26  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 8565 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด โทนสีแดง จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง