วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถกระเช้าเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในตำแหน่งที่มีความสูง บริเวณโดยรอบ ศพด.ท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง