องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี


งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561

    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ