วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
ซื้อถังขยะพลาสติก ทรงกระบอก จำนวน 300 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างขุดลอกเศษวัชพืชและดินโคลน กำจัดวัชพืชคันคูหนองแวงสาธารณประโยชน์ บริเวณที่ตั้งโรงสูบน้ำดิบของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 55 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถกระเช้าเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในตำแหน่งที่มีความสูง บริเวณโดยรอบ ศพด.ท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง