วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ เพื่อการเกษตรภายในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 9 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างโครงการลงหินคลุกสายหลักจุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างโครงการลงหินคลุกสายจากนานางจีน มะยุโรวาสไปลำห้วยใส้ไก่ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างโครงการลงหินคลุกสายจากนานายพรมมา จันทะดวงไปนานางจ่อย พิลาเคน หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทราย จันทะดวงไปศาลปู่ตา หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 71 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อชุดเสาติดตั้งโคมไฟ ขนาด 3 นิ้ว พร้อมขากิ่งติดตั้ง ประกับยึดเสา จำนวน 71 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 วัตต์ จำนวน 71 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง