วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงจุดนานายประมวล ประมะคัง (ลำห้วยส้มป่อย) หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กที่นานางแก้ว ศรีวันทาไปศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำเลโสกดินแดง-นานางทองจันทร์ บุตรมาตย์ หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงสีชุมชน หมู่ 9 ? นานายชู หันแจด หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 250 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กู้ชีพ) ทะเบียน ผจ 3104 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง